Úvod

Jsem softwarový programátor a specializuji se na vývoj aplikace Ceny výpalků.

Při tvorbě tohoto programu využívám více jak 5-ti leté zkušenosti získané při práci s řezacími stroji (údržba stroje, řezání na stroji, stanovení technologie a tvorba cenových nabídek).

Podmětem pro vývoj tohoto softwaru byla skutečnost, že pro tvorbu cenových nabídek neexistoval žádný software pomocí něhož by bylo možné stanovit cenu výpalku, změnou cenových parametrů ji případně dále upravovat, a následně vytvořit cenovou nabídku pro zákazníka.

Neméně důležitým faktorem byla i snaha zjednodušit stále se opakující činnosti, ušetřit pracovní čas a uvolnit tak zaměstnancům ruce na jinou tvůrčí činnost. A navíc tvary výkresů a data nabídek evidovat pouze v jednom konkrétním programu, který mohou používat i pracovníci bez hlubších technologických znalostí.


Josef Stejskal